Sue Klaus, Manager ng Prevention, Education & Outreach

Nangunguna sa Wellness and Recovery Program sa Beacon Health Options of Pennsylvania sa pamamagitan ng pagtulong sa mga miyembro at miyembro ng pamilya na mamuhay nang lubusan. Pamamahala sa mga programang pang-edukasyon ng Beacon sa pamamagitan ng pagsasama ng live na karanasan at boses ng miyembro sa isang makabuluhang kultura ng edukasyon na kinabibilangan ng wellness at recovery focus.

Edukasyon

  • Master of Education Concentration – Pagbasa
    Indiana University of Pennsylvania
  • Bachelor of Science in Education Concentration – Espesyal na Edukasyon
    Edinboro University of Pennsylvania

Background

  • Sa kanyang 18-taong panunungkulan sa Pressley Ridge, nagtrabaho si Sue bilang isang guro sa silid-aralan at tagapag-ugnay ng pamilya para sa mga bata at kabataan na may sakit sa isip at autism sa loob ng pitong taon. Lumipat siya mula sa pangunahing kampus ng Pressley sa Pittsburgh patungo sa kanayunan ng Greensburg, PA at naging instrumento sa pagbuo ng isang bagong programang paggamot sa tirahan na nakabase sa komunidad para sa mga bata at kabataan.
  • Noong 1991, nagbukas si Sue ng programang Community Residential Rehabilitation para sa mga kabataan at kabataan at pinamahalaan ang lahat ng aspeto ng programa kabilang ang paglilisensya, pagsasanay, pagkuha at sertipikasyon ng lahat ng mga magulang sa paggamot. Nanatili siya sa programang ito kasama si Pressley hanggang sa pagdating sa Beacon noong 2004.