Kasalukuyang Buksan ang Mga Serbisyo sa Network

Ang mga tagabigay na interesadong sumali sa network ng Beacon HealthChoices para sa alinman sa mga lalawigan na nakalista sa ibaba ay maaaring makipag-ugnay sa Linya ng Provider ng Beacon sa 1-877-615-8503 at hilingin na makipag-usap sa iyong Tagabigay ng Patay na Tagapagbigay.

Beaver | Fayette | Greene | Pakikipagtulungan sa Kalusugan sa Hilagang KanluranTimog-Kanlurang Anim na Bansa

Beaver

Beaver County

 • Mga Serbisyo sa Halfway House
 • Mga Serbisyong Psychiatric ng Inpatient - Pang-adulto (edad 22 pataas) sa isang Acute Care Hospital Psychiatric Unit (MA Provider Type 01, Mga Espesyal na Code 010 at 022)
 • Mga Serbisyong Pang-psychiatric na Inpatient-Adol / Bata
 • Mga psychiatrist
 • Mga Psychologist
 • Mga Indibidwal na Praktiko (Lisensyadong manggagawa sa lipunan, Lisensyadong Propesyonal na Tagapayo, Lisensyadong Kasal at Family Therapist)
 • Lisensyadong Pangkalusugan na Manggagawa sa lipunan
 • Certified Rehistradong Nurse Practitioner (CRNP)
 • Mga Serbisyo sa Rehabilitasyon ng Pamayanan sa Pamayanan (CRR) - Adol / Bata
 • Mga Serbisyo ng IBH - ABA
 • Mga Serbisyo ng IBH - Indibidwal
 • Mga Serbisyo ng IBH - Pangkat
 • Inpatient D&A A Detox - Matanda
 • Inpatient D&A A Detox - Adol / Bata
 • Inpatient D&A Rehab - Matanda
 • Inpatient D&A Rehab - Adol / Bata
 • Mental Health Outpatient Psychiatric Clinic
 • Bahagyang Kalusugan sa Pag-iisip - Adol / Bata
 • Non-Hospital na Gamot at Alkohol Residential Detox-Adolescents
 • Non-Hospital na Gamot at Alkohol Residential Rehabilitation-Mga Kabataan
 • Mga Neuropsychologist
 • Psychiatric Partial Hospitalization - Matanda
 • Psychiatric Partial Hospitalization - Bata / Kabataan
 • Mga Serbisyo sa Residensyal na Paggamot para sa Mga Bata at Mga kabataan - Accredited & Non-Accredited

Fayette

Fayette County

 • CRR - Mga Bata at Kabataan
 • Mga Serbisyo ng IBH - ABA
  • Fayette County utilizes the CANS as the assessment tool for children’s services. Interested providers need to agree to receive training on and utilization of the CANS
 • Mga Serbisyong Psychiatric ng Inpatient - Pang-adulto (edad 22 pataas) sa isang Acute Care Hospital Psychiatric Unit (MA Provider Type 01, Mga Espesyal na Code 010 at 022)
 • Mga Serbisyong Psychiatric ng Inpatient - Adol / Bata
 • Mga Serbisyo sa Paggamot sa Residential para sa Mga Bata at Kabataan (JCAHO)
 • Mga Serbisyo ng Kabataan at Young Adult Peer (14 - 26 yrs of age)
 • Psychiatric Partial Hospitalization - Mga Matanda at Mga Bata (Bukas lamang para sa matinding bahagyang)
 • CRNPs
 • Mga Indibidwal na Pagsasanay - Paggamot sa Sekswal na Pagkakasala
 • Indibidwal na Pagsasanay - Paggamot sa Trauma
 • Mga Neuropsychologist
 • Ang mga LSCW ay nagpatala sa Medicare
 • Mga Serbisyo ng Suporta ng Clozapine
 • Inpatient D&A A Detox - Matanda
 • Inpatient D&A A Detox - Adol / Bata
 • Inpatient D&A Rehab - Matanda
 • Inpatient D&A Rehab - Adol / Bata
 • Non Hospital D&A A Residential Detox - Adol / Bata
 • Non Hospital D&A Residential Rehab - Adol / Bata

Greene

Greene County

 • Mga Serbisyo ng Kabataan at Young Adult Peer (14 - 26 yrs of age)
 • Mga Serbisyong Psychiatric ng Inpatient - Matanda
 • Mga Serbisyong Psychiatric ng Inpatient - Adol / Bata
 • Mga RTF
 • MH Bahagyang-Matanda
 • MH Bahagyang-Bata
 • Mga psychiatrist
 • Mga Psychologist
 • Mga Indibidwal na Praktiko (Lisensyadong manggagawa sa lipunan, Lisensyadong Propesyonal na Tagapayo, Lisensyadong Kasal at Family Therapist)
 • Lisensyadong Clinical Social Worker (LCSW)
 • Certified Rehistradong Nurse Practitioner (CRNP)
 • Mga Serbisyo ng IBH - Indibidwal
 • Mga Serbisyo ng IBH - Pangkat
 • Mga Serbisyo ng IBH - ABA
 • CRR-Mga Anak at Adol
 • MH Casemanagement
 • Krisis sa In Home Cap.
 • Mga Serbisyo ng Suporta ng Clozapine
 • Inpatient D&A A Detox - Matanda
 • Inpatient D&A A Detox - Adol / Bata
 • Inpatient D&A Rehab - Matanda
 • Inpatient D&A Rehab - Adol / Bata
 • Non-Hospital na Gamot at Alkohol Residential Detox - Matanda
 • Non-Hospital na Gamot at Alkohol Residential Detox - Adol / Bata
 • Non-Hospital na Rehabilitasyon sa Residente sa Bahay at Alkohol - Mga Matanda
 • Non-Hospital na Rehabilitasyon sa Residente sa Bahay at Alkohol - Adol / Bata
 • Psych Rehab
 • Mga Serbisyo sa Halfway House

NWBHP

Pakikipagtulungan sa Kalusugan sa Hilagang Kanluran

(Crawford, Mercer, at Venango County)

SW6

Timog-Kanlurang Anim na Bansa

(Armstrong, Butler, Indiana, Lawrence, Washington, at Westmoreland Counties)