Impormasyon ng Tagabigay

Pangangalaga sa Aming Mga Komunidad | GAWA 62 | Mga Pag-angkin | Klinikal / UM | Pag-enrol sa Provider | Mga Pakikipag-ugnay sa Provider | Kalidad Mgt | Beaver | NWBHP | Mga Formularyo

Pangangalaga sa Aming Mga Komunidad

Pangangalaga sa Aming Mga Komunidad

  • Pangangalaga sa Aming Mga Komunidad - Paano natin kukunin ang ating sarili mula sa mga abo ng trauma at trahedya? Paano natin malalagpasan ang pang-araw-araw na pagkabigo at mga kabiguan ng buhay? Ang buhay ay magiging mas mahusay, at kailangan nating pangalagaan ang isang pangitain kung paano ito gagawing mas mahusay. Bisitahin ang mga mapagkukunang ito para sa mga miyembro at tagapagbigay ng Beacon.

GAWA 62

Gawa 62 Impormasyon

Mga Pag-angkin

Ang mga Claims Dept

Pamamahala ng Klinikal / Paggamit

Pamamahala ng Klinikal / Paggamit

Pag-enrol sa Provider

Pag-enrol sa Provider

Mga Pakikipag-ugnay sa Provider

Mga Pakikipag-ugnay sa Provider

Impormasyon sa PA DHS / OMHSAS

Kalidad Mgt

Kalidad ng pamamahala

Mga Highlight ng Program ng QM

"Matagumpay na Mga Paglipat mula sa Inpatient hanggang sa Pangangalaga sa Ambulatory" - Proyekto ng Pagpapabuti ng Pagganap (PIP)

Paglalarawan ng Proyekto

Impormasyon ng Tagabigay

Pagpaplano ng Discharge Management

Sukat ng Pagsunod sa Medikasyon (SAA)

Mga kasangkapan

Mangyaring tandaan: Ang mga tool na nai-post ay ginagamit sa pagkumpleto ng mga regular na pag-audit ng dokumentasyon at maaaring hindi isama ang mga pamantayan sa pag-audit para sa mga audit na nauugnay sa Kalidad ng Pangangalaga o Pagsunod.

Mga Alituntunin sa Klinikal na Kasanayan

Beaver

Impormasyon ng Tukoy na Tagabigay ng County

Beaver County

Mga Formularyo

Mga Formularyo