Manwal ng Tagabigay

PREVENTION, EDUCATION AT OUTREACH

Ang programa sa pag-iwas, edukasyon at outreach ay nagsusumikap na tulungan ang mga miyembro sa paghahanap ng wellness focus sa mga pagpipilian sa istilo ng pamumuhay na susuporta sa pinabuting kalusugan ng pag-uugali. Ang programa ay idinisenyo upang magbigay ng impormasyon sa miyembro na sa huli ay magpapahusay ng naaangkop na pagpasok sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa pinakamabisang antas ng pangangalaga, magbigay ng patnubay sa mga pamilyang nauugnay sa tagatanggap ng pangangalaga sa kalusugan ng isip/pag-abuso sa sangkap, at magbigay ng edukasyon sa iba't ibang uri. ng mga isyu. Malaki ang paniniwala ng Beacon sa halaga ng mga programang idinisenyo upang:

  • Pigilan ang pagsisimula ng mga sakit sa kalusugan ng pag-uugali
  • Pagyamanin ang maagang pagkakakilanlan at pagre-refer sa mga may matukoy na karamdaman
  • Tulong sa pagbabawas ng sintomas na panahon o kapansanan na nauugnay sa isang karamdaman
  • Bawasan ang panganib ng pagbabalik/pag-ulit
  • Tulungan ang mga miyembro ng pamilya na bawasan ang panganib na makaranas sila ng sarili nilang mga problema sa kalusugan ng pag-uugali bilang resulta ng pag-aalaga sa isang miyembro ng pamilya na may malubhang karamdaman.
  • Pagyamanin ang pagpapalakas ng consumer at pamilya at ang pagpapaunlad ng mga pinabuting kakayahan at mapagkukunan ng tulong sa sarili na magsusulong ng pagbawi

Ang format ng impormasyon sa pag-iwas, edukasyon at outreach ay hindi lamang kasama ang impormasyong nakatuon sa miyembro kundi pati na rin ang impormasyon ng ahensya ng serbisyo sa komunidad ng provider.