Manwal ng Tagabigay

QUALITY MANAGEMENT PROGRAM

Layunin

Ang layunin ng Beacon Quality Management Program ay upang magbigay ng isang blueprint para sa pagpaplano at pag-deploy ng kalidad ng pamamahala sa buong buong organisasyon pati na rin ang network ng provider. Ang pamamahala sa kalidad ay may kasamang katiyakan sa kalidad, pagpapabuti ng pagganap, mga aktibidad sa pagpaplano ng pagpapabuti ng kalidad para sa pangangalaga sa klinika at kalidad ng serbisyo.

Ang Programa sa Pamamahala ng Kalidad ng Beacon ay batay sa mga prinsipyo ng Kabuuang Pamamahala sa Kalidad / Patuloy na Pagpapabuti ng Kalidad (TQM / CQI), kabilang ang:

  • Pagkilala na ang mga pagkakataon para sa pagpapabuti ay walang limitasyong
  • Ang pagpapabuti ay hinihimok ng data
  • Pag-asa sa input ng consumer, provider at lalawigan
  • Patuloy na pagsukat at muling pagsukat ng klinikal at di-klinikal na pagiging epektibo
  • Pagpapatupad ng mga pagpapabuti sa programmatic batay sa mga nasusukat
  • Muling pagsukat ng pagiging epektibo at patuloy na pag-unlad at pagpapatupad ng mga pagpapabuti kung naaangkop

Saklaw at Mga Layunin

Ang pokus ng Programang Pamamahala sa Kalidad ay ang maagap na koleksyon, pagsusuri at pag-uulat ng data na nauugnay sa kalidad ng pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali at mga serbisyo. Kasama rito ang pagbuo at pagpapatupad ng sistematikong mga pagsisikap sa pagpapabuti sa lahat ng mga bahagi ng iba`t ibang mga sistema ng paghahatid para sa lahat ng mga nakikinabang, tagapagbigay at samahan.

Gagamitin ng Programang Pangangasiwa ng Kalidad ang data upang makilala ang mga lugar na pinag-aalala, mag-iskedyul ng naaangkop na mga follow-up na aktibidad, subaybayan ang pag-unlad at suriin ang pagiging epektibo ng mga plano sa pagwawasto ng pagkilos. Ang mga resulta ay ipapaalam sa mga naaangkop na programa sa HealthChoices ng Pennsylvania, Mga Pamamahala ng Lupon, Kagawaran ng Serbisyong Pantao ng Pennsylvania, ang Beacon Corporate Quality Council, ang Mga Komite sa Pamamahala ng Kalidad (QMC), mga mamimili, tagapagbigay at iba pang mga stakeholder.