Manwal ng Tagabigay

PROSESO NG PAGTATAYA AT PAG-UPDATE NG WORK PLAN

Ang Quality Management Work Plan ay patuloy na sinusuri, upang matukoy ang pangkalahatang bisa ng Quality Management Program. Ang pagsusuri ay magreresulta sa isang taunang nakasulat na ulat na kinabibilangan ng: isang paglalarawan ng nakumpleto at patuloy na mga aktibidad sa Pamamahala ng Kalidad; trending ng mga hakbang upang masuri ang pagganap sa kalidad ng klinikal na pangangalaga at kalidad ng serbisyo; isang pagsusuri kung may mga pagpapabuti sa kalidad ng klinikal na pangangalaga at kalidad ng serbisyo; at, isang pagsusuri ng pangkalahatang bisa ng Quality Management Program. Ang mga resulta ng Quality Management Program Annual Evaluation ay iniuulat sa HealthChoices Program, sa mga Counties, sa Pennsylvania Department of Human Services, sa Quality Management Committees (QMC's) at sa Beacon Corporate Quality Council. Ang kasunod na Plano ng Pamamahala ng Kalidad ng bawat taon ay itinayo upang ipakita ang tuluy-tuloy na proseso ng pagpapabuti ng kalidad.