ProviderConnect

ProviderConnect

Mag-login o magrehistro sa ProviderConnect, isang self-service, madaling gamiting tool para sa pagkumpleto ng pang-araw-araw na mga kahilingan sa serbisyo sa online.

Mga Mapagkukunang Pagsasanay sa Online na ProviderConnect

Magagamit ito 24/7 na nagbibigay sa iyo ng access sa mga sumusunod na tampok:

 • Katayuan sa Pagiging Karapat-dapat
 • Paghahanap ng Mga Claim (para sa mga partikular na (mga) miyembro at tingnan ang mga detalye ng pag-angkin tulad ng katayuan sa paghahabol, bayad na petsa, numero ng tseke)
 • Pagsumite ng Mga Elektronikong Claim (parehong Batch at Single Claim)
 • Tingnan at I-print ang Pagsusulat (kasama ang Mga Pahintulot)
 • I-access ang iyong Profile sa Pagsasanay sa Provider (tingnan ang impormasyon sa demograpiko, patunayan at isumite ang mga pagbabago sa online)
 • Magsumite ng Pagtatanong sa Serbisyo sa Customer (magpadala ng isang katanungan sa Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon online at makakuha ng isang tugon sa paraang pinili mo)
 • Katayuan ng Pakinabang
 • Magrehistro ng Outpatient at Pangangalaga sa Inpatient
 • Humiling ng Mga Pahintulot
 • Mga Voucher ng Buod ng Provider ng Access

Tumawag sa EDI Help Desk para sa Tulong

Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon® Ang kawani ng EDI Helpdesk ay magagamit Lunes hanggang Biyernes, 8 am - 6 pm EST upang lakarin ka sa buong proseso. Tawagan ang EDI Helpdesk sa (888) 247-9311 at pindutin ang pagpipilian 3.

Alamin ang Iyong Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon® Provider ID

Upang ma-maximize ang pakinabang ng paggamit ng serbisyong online na ito, kakailanganin mong magkaroon ng iyong Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon® natatanging Provider ID. Maaari mong hanapin ang iyong natatanging Provider ID sa "Maligayang sulat" na natanggap mo kapag sumali sa network ng Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon. Ang iyong natatanging Provider ID ay maaari ring makuha sa pamamagitan ng pagtawag sa aming National Provider Line sa 1-800-397-1630, Lunes - Biyernes, 8:30 am - 5 pm EST.

Mga mapagkukunan ng Claims

Mga form

Dapat kumuha ang mga tagapagbigay ng isang User ID bago gamitin ang Mga Online na Serbisyo. Upang magawa ito, ang mga sumusunod na form ay dapat makumpleto.

Form ng Kahilingan sa Online na Mga Serbisyo sa Online

Pinapayagan ng form na ito ang Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon® upang makatanggap at maproseso ang mga claim sa elektronikong paraan at nagpapatunay na ang mga paghahabol ay susunod sa lahat ng mga batas, alituntunin at regulasyon na namamahala sa iyong kontrata Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon®. Ang mga tagabigay na nagnanais na magkaroon ng pag-access lamang sa pagtatanong sa aming system para sa layunin ng pagsasagawa ng mga katanungan sa pagiging karapat-dapat at mag-claim ng mga katanungan sa katayuan ay dapat ding magsumite ng form na ito. Ang lahat ng mga gumagamit ng online na serbisyo ay dapat kumpletuhin ang form na ito.

Form ng Pahintulot ng Tagapamagitan ng Mga Serbisyo sa Online

Pinapayagan ng form na ito ang isang panlabas na nilalang tulad ng isang ahente ng pagsingil o clearinghouse upang magsumite ng mga paghahabol sa ngalan ng tagapagbigay. Ang form na ito ay dapat na makumpleto lamang kung ang provider ay gumagamit ng mga serbisyo ng isang ahensya sa pagsingil, clearinghouse o iba pang third party.

Mga Pag-download ng Software

Mga Pag-download ng Software para sa Pagsumite ng Mga Claim: Ang Link ng Mga Claim ng EDI (Elektronikong Data Data) para sa Windows® Ang application ay nagbibigay ng isang pamamaraan para sa mga tagabigay o kanilang itinalagang mga kinatawan upang magsumite ng sumusunod na HIPAA na mga elektronikong paghahabol Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon®.

Mga Mapagkukunang HIPAA

Mga Mapagkukunang HIPAA Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon® ay isang samahan na sumusunod sa HIPAA din. Ang mga link ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagsumite ng mga elektronikong transaksyon sa HIPAA sa Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon.

Mga tala

 • Lahat ng mga sulat sa pagpapahintulot na nilikha bago ang 12/31/2009 ay ililipat sa isang folder ng archive. Para sa mga lumang titik, tawagan ang toll-free Provider Line sa 877-615-8503. Ang pagpapahusay na ito ay magreresulta sa mas mabilis na paghahanap para sa mga titik ng pagpapahintulot sa ProviderConnect.
 • Ang mga tagabigay na gumagamit ng Internet Explorer 8.0 ay maaaring makaranas ng mga paghihirap kapag humihiling ng mga pahintulot sa ProviderConnect. Upang malutas ang mga problemang ito, mag-click sa menu na "Mga Tool" sa tuktok ng iyong browser; mag-click sa "Mga Setting ng View ng Pagkakatugma;" i-type sa: valueoptions.com at i-click ang Magdagdag na pindutan; at i-click ang pindutang "Isara".