Mga Kahilingan para sa Impormasyon / Mga Panukala

Mga Kahilingan para sa Impormasyon | Mga Kahilingan para sa Mga Panukala

RFI

Mga Kahilingan para sa Impormasyon (RFI)

Ang Beacon ay nagpapanatili ng isang komprehensibong network. Sa oras na ito, alinman sa Beacon, ang Substance Abuse Single County Awtoridad (SCAs) ng mga County, o ang Mga Programang MHMR ay walang kamalayan sa anumang hindi natutugunan na mga pangangailangan para sa mga serbisyong nakalista sa ibaba sa mga sumusunod na lalawigan. Ang mga tagabigay ay maaaring magsumite ng isang RFI upang ipahiwatig ang interes sa pagbuo ng mga serbisyong ito:

Pakikipagtulungan sa Kalusugan sa Hilagang Kanluranin (Pakikipagtulungan sa Crawford, Mercer, at Venango)

RFP

Mga Kahilingan para sa Mga Panukala (RFP)

Mga County ng Armstrong-Indiana

Beaver County

Butler County

County ng Lawrence

County ng Washington

Westmoreland County

Pakikipagtulungan sa Kalusugan sa Hilagang Kanluranin (Pakikipagtulungan sa Crawford, Mercer, at Venango)