[Chuyển đến nội dung]

Giới thiệu về Beacon Health Options của Pennsylvania

Beacon Health Options chuyên về tinh thần và cảm xúc và phục hồi. Chúng tôi là một công ty hoạt động theo sứ mệnh với trọng tâm duy nhất là sức khỏe hành vi.

Tìm hiểu thêm

Về chúng tôi

Kể từ năm 1999, Beacon Health Options đã quản lý các dịch vụ sức khỏe hành vi như một phần của chương trình HealthChoices. Beacon quản lý các dịch vụ sức khỏe hành vi cho những người nhận Hỗ trợ Y tế (MA) ở 11 quận Tây Pennsylvania: Armstrong, Beaver, Butler, Crawford, Fayette, Indiana, Lawrence, Mercer, Venango, Washington và Westmoreland.

Việc làm báo hiệu
Tìm kiếm Việc làm báo hiệu.

Tìm hiểu thêm
Thông báo không phân biệt đối xử
Tiếng Anh | người Tây Ban Nha
viTiếng Việt