Hạt Beacon

Hạt Butler

Tin tức & Sự kiện cho Butler County

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Beacon theo Số điện thoại miễn phí của thành viên được liệt kê bên dưới, hoặc qua email tại pawebmaster@beaconhealthoptions.com hoặc hỗ trợ.

Số điện thoại thành viên miễn phí của Beacon

Quản gia 1-877-688-5971
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên của Hạt Butler

Nhóm hài lòng gia đình người tiêu dùng

1-888-223-7620 hoặc 724-283-5553

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

1-866-638-0598 hoặc 724-548-3405

Trợ giúp pháp lý

Hạt Butler 724-282-3888
Hiệp hội sức khỏe tâm thần hạt Butler 1-888-329-0468 hoặc 724-287-1965

Các nhóm hỗ trợ

  • Butler Collaborative for Family là một hệ thống đa cơ quan chăm sóc cho trẻ em và gia đình của Butler County
    www.butlerfamilies.net
  • Trung tâm Grapevine là một nguồn phục hồi, nơi các đồng nghiệp cố vấn, truyền cảm hứng và hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong môi trường chữa bệnh với tư cách là những công dân cộng đồng có giá trị. Trung tâm sẽ thay mặt cho tất cả những người sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và / hoặc đồng xảy ra vận động cho công bằng xã hội. Trung tâm Grapevine là một cơ sở phi lợi nhuận, do người tiêu dùng điều hành được tài trợ bởi văn phòng MH / MR của Hạt Butler.
    www.grapevinecenter.org
  • Nhóm Hỗ trợ Gia đình NAMI họp vào Thứ Ba thứ hai của tháng lúc 6:30 chiều tại Trung tâm Hưu trí Passavant ở Zelienople, PA. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với văn phòng NAMI theo số (724) 431-0069 hoặc Sandy Goetze theo số (724) 452-4279.