Gian lận, lãng phí và lạm dụng

Các chính sách và quy trình về gian lận, lãng phí và lạm dụng | Thủ tục báo cáo | Luật & Quy định | Đào tạo | Liên kết tài nguyên bổ sung

fwa

Các chính sách và quy trình về gian lận, lãng phí và lạm dụng

Báo cáo

Thủ tục báo cáo

Phòng Beacon SIU Thông tin liên hệ

Tên E-mail
Lisa Speranzo, MBA, Giám đốc toàn vẹn chương trình AHFI, SIU Lisa.Speranzo@beaconhealthoptions.com
Christina Smouse, BS điều tra CFE Christina.Smouse@beaconhealthoptions.com
Cari Taylor, Điều tra viên Cari.Taylor@beaconhealthoptions.com
Địa chỉ gửi thư: Tùy chọn sức khỏe Beacon, PO Box 1840, Cranberry Township, PA 16066-1840 Fax bảo mật:  1-888-752-8010 Qua Email: SIU@BeaconHealthOptions.com

đào tạo

Đào tạo

thêm vào

Liên kết tài nguyên bổ sung