Lisa Ciccarelli, Giám đốc Quan hệ Nhà cung cấp

Nhà lãnh đạo luôn lạc quan với sự tận tâm hợp tác với các nhà cung cấp trong nỗ lực của họ để đạt được thành công và cung cấp dịch vụ chăm sóc có giá trị cao để những cá nhân mà họ phục vụ có cơ hội phục hồi tốt nhất có thể.

Giáo dục

  • Cử nhân Khoa học Tâm lý học
    Đại học Pittsburgh

Lý lịch

  • Cố vấn về Rượu và Ma túy được Chứng nhận, Hội đồng Chứng nhận Pennsylvania từ năm 1996
  • Hơn 30 năm làm việc và tình nguyện trong lĩnh vực sức khỏe hành vi với cam kết giúp mọi người và nhà cung cấp thành công
  • Hơn 20 năm trong Nhóm Beacon và với vô số ủy ban, nhóm làm việc và những người có cùng chí hướng tham gia kinh doanh để tạo ra sự thay đổi tích cực