Trang chủ thành viên

Chào mừng đến với Dịch vụ Trực tuyến của Thành viên Beacon Health Options!

Privacy by SafeSubscribe
Cho bất khả chiến bại Thư điện tử quảng cáo bạn có thể tin tưởng
Tại đây các thành viên và gia đình có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi về Beacon và các cách để nhận được sự trợ giúp đặc biệt. Của bạn Sổ tay thành viên sẽ trả lời một số câu hỏi của bạn bây giờ. Đối với các tài liệu quảng cáo, sách bài tập, sổ tay và tờ hướng dẫn khác, vui lòng truy cập Trung tâm thông tin thành viên. Nếu bạn muốn trợ giúp tìm kiếm các tài nguyên và liên kết web khác, hãy truy cập Trung tâm tài nguyên thành viên. Một lần nữa, chào mừng bạn đến với Beacon. Nếu chúng tôi có thể trợ giúp, vui lòng gọi số điện thoại miễn phí cho quận của bạn, số này được liệt kê trên trang quậnhoặc Nhà điều hành Chuyển tiếp PA TTY theo số 711. Để biết thông tin về quận cụ thể của bạn, hãy truy cập Hạt Beacon trang.