Cam kết bảo mật

Trang web này được cung cấp bởi Beacon Health Options (“trang web Beacon Health Options”) được thiết kế để giúp bạn tìm hiểu thêm về cách nhận trợ giúp về các vấn đề nhạy cảm, tình cảm và thường là riêng tư. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của bạn và cung cấp tuyên bố thông tin này để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin tổng hợp và thông tin cá nhân về bạn. Tuyên bố về Quyền riêng tư này mô tả các thực tiễn về quyền riêng tư và bảo mật của Beacon Health Options cho trang Web này. Trừ khi được lưu ý, các tuyên bố trong Chính sách quyền riêng tư này liên quan đến trang web Beacon Health Options cũng áp dụng cho các Ứng dụng thiết bị di động Beacon Health Options (hoặc “Ứng dụng”) có sẵn cho các thiết bị di động, bao gồm, nhưng không giới hạn ở iPhone, iPad, Android và / hoặc các thiết bị thông minh khác.

Việc bạn chấp nhận các điều khoản này
Bằng cách sử dụng trang web này, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản của Tuyên bố về Quyền riêng tư của Beacon Health Options. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố về Quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng trang Beacon Health Options và thoát khỏi trang web ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang Beacon Health Options sau khi đăng các thay đổi đối với các điều khoản này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Địa chỉ IP của bạn
Đối với mỗi khách truy cập vào trang Beacon Health Options, các máy chủ của Beacon Health Options sẽ tự động thu thập thông tin về các trang được truy cập và địa chỉ IP hoặc tên miền (ví dụ: beaconhealthoptions.com) của khách truy cập. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi và quản lý trang Web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn được sử dụng để giúp nhận dạng bạn và thu thập thông tin nhân khẩu học chung.

Bánh quy
Beacon Health Options có thể đặt một “cookie” trên trình duyệt của máy tính của bạn. Cookie là những phần thông tin mà một trang web chuyển vào đĩa cứng của máy tính của bạn nhằm mục đích lưu trữ hồ sơ. Việc sử dụng cookie phổ biến trong ngành Internet và nhiều trang web lớn sử dụng chúng để cung cấp các tính năng hữu ích cho khách hàng của họ. Bản thân cookie không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, nhưng có thể được sử dụng để cho biết khi nào máy tính của bạn đã kết nối với trang Beacon Health Options. Beacon Health Options sử dụng thông tin cho mục đích biên tập và cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân phối các tính năng và quảng cáo, để Beacon Health Options có thể tùy chỉnh việc cung cấp thông tin cụ thể theo sở thích của bạn mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu mật khẩu của bạn, do đó bạn không phải nhập lại mật khẩu mỗi khi truy cập trang web của chúng tôi.

Tiết lộ thông tin
Beacon Health Options là chủ sở hữu duy nhất của thông tin thu thập được từ bạn trên trang Beacon Health Options. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ, thuê, cho thuê, buôn bán hoặc cung cấp thông tin này cho các bên thứ ba độc lập theo những cách khác với những gì được tiết lộ trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Beacon Health Options sẽ không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho các bên thứ ba độc lập ngoài những người giúp chúng tôi vận hành trang Beacon Health Options.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học và hồ sơ tổng hợp (thông tin không cho phép bạn được xác định hoặc liên hệ) với các đối tác kinh doanh của chúng tôi cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo. Thông tin tổng hợp mà chúng tôi chia sẻ với các đối tác kinh doanh của chúng tôi không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn. Ví dụ: Beacon Health Options có thể cung cấp thông tin cho các bên thứ ba về số lượng người sử dụng trang Web của chúng tôi, những tính năng nào của trang web mà họ sử dụng và số lượng người dùng của trang web sống trong một số mã zip nhất định.

Beacon Health Options có thể tiết lộ thông tin tài khoản trong các trường hợp đặc biệt (i) để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hợp lệ, chẳng hạn như luật, quy định, lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa; hoặc (ii) khi Beacon Health Options có lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện hành động pháp lý chống lại ai đó, cố ý hoặc vô ý, có thể gây thương tích hoặc tổn hại cho người dùng Beacon Health Options hoặc những người khác hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện của trang web này.

Trong trường hợp Beacon Health Options, hoặc bất kỳ thành phần nào trong hoạt động của Beacon Health Options, được hợp nhất với hoặc được mua lại bởi một tổ chức khác, thì bất kỳ tổ chức kế thừa hoặc mua lại nào như vậy đều có thể trở thành người kế thừa các nghĩa vụ của chúng tôi đối với thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Beacon Health Options, điều này sẽ cần thiết để tổ chức này tiếp tục hoạt động kinh doanh của Beacon Health Options một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng trang web Beacon Health Options, bạn đồng ý với mọi việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi một tổ chức như vậy, giả sử kiểm soát các hoạt động của Beacon Health Options do kết quả của việc sáp nhập, mua tài sản Beacon Health Options hoặc thanh lý Beacon Health Options trong tình trạng phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

Liên kết
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Beacon Health Options không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó, bao gồm bất kỳ trang web nào có thể chỉ ra mối quan hệ hoặc quan hệ đối tác đặc biệt với Beacon Health Options (chẳng hạn như các trang đồng thương hiệu và các mối quan hệ “được hỗ trợ bởi”). Beacon Health Options không tiết lộ số nhận dạng duy nhất cho những người chịu trách nhiệm về các trang web được liên kết. Tuy nhiên, các trang web được liên kết có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn mà không chịu sự kiểm soát của Beacon Health Options. Để đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư của bạn, hãy luôn xem lại chính sách bảo mật của các trang bạn truy cập bằng cách liên kết từ trang Web của chúng tôi.

Các trang web đối tác của chúng tôi
Một số dịch vụ mà bạn có thể truy cập từ trang Beacon Health Options thực sự được thực hiện bởi các đối tác của chúng tôi. Bạn có thể biết mình đang ở trên trang Beacon Health Options hay trang đối tác bằng cách kiểm tra địa chỉ Internet (URL) trong cửa sổ trình duyệt của mình. Khi bạn ở trên các trang web đối tác của chúng tôi, bạn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của đối tác của chúng tôi.

Bảo vệ
Trang web này có các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Ứng dụng thiết bị di động
Khi bạn tải xuống và cài đặt một trong các Ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị di động của bạn, chúng tôi sẽ gán một số ngẫu nhiên cho cài đặt Ứng dụng của bạn. Số này không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn và chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân bạn trừ khi bạn chọn trở thành người dùng đã đăng ký của Ứng dụng. Chúng tôi sử dụng số ngẫu nhiên này theo cách tương tự như việc chúng tôi sử dụng Cookie như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Không giống như Cookie, số ngẫu nhiên được gán cho bản cài đặt Ứng dụng của bạn chứ không phải trình duyệt, vì Ứng dụng không hoạt động thông qua trình duyệt của bạn. Do đó không thể loại bỏ số ngẫu nhiên thông qua cài đặt. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng số ngẫu nhiên cho các mục đích mà chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng không sử dụng Ứng dụng và vui lòng sử dụng trình duyệt trên thiết bị di động của bạn để truy cập trang Beacon Health Options hoặc các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động của chúng tôi. Chúng tôi không lấy bất kỳ thông tin nào về thiết bị di động của bạn, ngoài nhãn hiệu, kiểu máy và loại phần mềm điều hành mà thiết bị của bạn sử dụng. Xin lưu ý rằng một số Ứng dụng nhất định yêu cầu đăng ký để sử dụng Ứng dụng hoặc để sử dụng một số chức năng nhất định trong Ứng dụng.

Các ứng dụng của Beacon Health Options được sự đồng ý của bạn (thông qua lựa chọn tham gia) trước khi sử dụng thông tin từ công nghệ chỉ điểm như GPS hoặc thông tin tháp di động. Bạn có thể rút lại sự đồng ý (chọn không tham gia) cho việc sử dụng “vị trí” của Beacon Health Options bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi dịch vụ vị trí của bạn trong chức năng “Cài đặt” trên thiết bị di động của bạn.

Quyền riêng tư của trẻ em
Chúng ta cam kết bảo đảm riêng tư của lũ trẻ. Bạn nên biết rằng trang Beacon Health Options không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ người nào mà chúng tôi thực sự biết là trẻ em dưới 13 tuổi.

Vai trò của bạn trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn
Nếu bạn chia sẻ thiết bị đầu cuối với người khác, bạn có thể muốn xem xét việc thiết lập một tài khoản e-mail ẩn danh. Bằng cách này, các e-mail mà bạn nhận được từ Beacon Health Options, có thể phản ánh các vấn đề sức khỏe hành vi mà bạn quan tâm, không thể liên kết với bạn. Nếu bạn truy cập BeaconHealthOptions.com thông qua tài khoản e-mail hoặc hệ thống truy cập Internet do chủ lao động duy trì, xin lưu ý rằng có thể chủ lao động có thể giám sát việc liên lạc qua e-mail và việc sử dụng Internet của bạn.

Thông báo về các thay đổi
Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể được sửa đổi theo thời gian khi các tính năng mới được thêm vào trang Web hoặc khi các tiêu chuẩn về bảo mật và quyền riêng tư trên Internet phát triển. Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó một cách nổi bật để bạn luôn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và liệu chúng tôi có tiết lộ cho bất kỳ ai hay không. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư này mỗi khi bạn sử dụng trang Beacon Health Options, trong trường hợp bạn bỏ lỡ thông báo của chúng tôi về những thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư.

 

Sửa đổi: tháng 1 năm 2018